Elektrorevize a elektropráce Katalog řemeslníkù   produkty AloeVera a jiné  
Elektro - práce

! ! umíme zapínat spotřebiče i z více míst a to jak obyčejnými vypínači neboli drátově, tak bezdrátově (dle domluvy) ! !
revize elektro, revize zabezpečovacích zařízení, revize detektorù plynù - možno použít centrálu a terénní auto

Elektrorevize a elektropráce
Hlavní strana
Kontakty
Elektrorevize
Revizeelektro a servis
Revize trafostanic - čištění
Elektropráce
IQ a Bezdrátová elektroinstalace
Domovní rozvodnice
pronajem zařízení a servis
Elektroměření (i speciální)
Auto elektro opravy
prace v Excelu, admn., překlady koresp. v NJ
Linux-site-weby
dokumentace skutečného stavu
Opravy a údžba jeřábù
Výroba a rozvody sítí-internet-telefon
Aktualizovat
máte v úmyslu dělat školení i vícedenní
možnost ubytování, strava   více zde
grafik a polepy i na auto
prace v Excelu, admin., překlady koresp. v N J
Překlady korespondence a jednání v NJ, administrativa a asistentské práce: <řr>
- Překlady korespondence tedy obchodní administrativa v NJ (popřípadě AJ, mení praxe-mírnì pokročilá), možno i jednání v NJ (po telefonu nebo přes internet) . Emailem doje, přeloíží se a emailem odeje. Komunikace mejlem, mobilem, VoIP, Skypem, ICQ.

- Práce v programech : Word dennì, Excel dennì i se vzorečky (možná i makry)- obnovený certifikát døíve celý Office, Geac (obdoba Sapu), také Sap, Outlook Expres, na internetu, obèas Acess , PawerPoint, Money - příprava pro účetní-vkládání faktur

Praxe ženy :
Pracovala jsem jako sekretářka u rakouské pobočky a byla jsem pověřena veškerou agendou v sekretariátì, v recepci a telefonní službou. Také jsem byla pověřna korespondencí jak s dodavateli v České republice, tak s mateřským koncernem v Rakousku. Nyní dìlám obdobnou práci jako asistentka i sekretářka .

Náplò práce :
- Kompletace dokladù pro úèast na VZ a E-aukcích , jejich aktualizace
- Zakládání kupních a darovacích smluv, dohod o práci
- Aktualizace prohlášení o shodě
- Sledování dluhù vybraných odběratelù, zasílání upomínek
- Práce se statistikami, tvorba tabulek, ceníkù, hlášení
- Příprava podkladù na porady
- Běžná korespondence, e-maily, telefony, faxy .
- Spolupráce na personalistice
- S použitím NJ.Elektrorevize a elektropráce
výroba a montហUTP/internetových kabelù - montហa nastavení - výroba a montហtelefonních kabelù - pospojování - montហtelefonù - instalace síového pøíslušenství více zde revize odbìrných míst a také pøedrátování elektromìrového zapojení a vydrátování èásti HDO
stránky vytvoøil a spravuje: J@r@ | Poèítadlo poèítadlo.abz.cz